Board Members

Shane Graham

Shane Graham

Ngaati Raukawa, Ngaati Korokii-Kahukura, Trustee

Raukawa rāua ko Ngati Ranginui ooku

Dexter Trail

Dexter Trail

Ngāti Kahungunu rāua ko Rangitāne ngā, Trustee

Kaiwhakahaere: Māori Honongā Māori